Beogradska zima 01.12 – 31.01.2018

DOGAĐAJ JE ZAVRŠEN
Beogradska zima 01.12 – 31.01.2018
Beograd
01.Dec.2017 - 31.Jan.2018
BeogradSrbija

Manifestacija Beogradska zima 2017/18. biće održana pod sloganom „Moja zima – My Winter“. Predviđeno je da traje od 1. decembra 2017. do 31. januara 2018

Evo i celog programa…

Beogradska zima: Moja zima – My Winter

Stalni događaji

• Trg otvorenog srca
• Trg bajki
• Rajićeva – promocija novog gradskog platoa
• Future park
• Klizalište Taš
• Klizalište Trg Nikole Pašića
• Božićno seoce kod Hrama – Spomen Hram Svetog Save

Centralni nedeljni događaji

• Svečano otvaranje „Beogradske zime“ – Trg otvorenog srca
• Svečano otvaranje programa „Trg bajki“
• Program „Streličarski vikend“
• Otvaranje programa „Future park“
• Program „Novogodišnji dečji festival“
• Svečano otvaranje Klizališta na Trgu Nikole Pašića
• Program „Padaju zvezde, ispunjavaju snove, trk na ulicu, Deda Mraz zove“
• Koncertni program „Muzički dani“ na Trgu republike (rokenrol, bluz, rege, hip-hop, pop…)
• Program „Bal za penzionere“
• Koncertni program na Sava promenadi
• Svečani doček Nove godine na platou ispred Narodne skupštine /koncertni program/
• Program „Nova godina – otmeno“
• Program „Ulica otvorenog srca“
• Lomljenje česnice, Badnji dan, Božić, školska slava Sveti Sava
• Program proslave pravoslavne Nove godine, UK „Vuk Stefanović Karadžić“
• Viteško plivanje za časni krst

Trg republike: program Trg otvorenog srca

1. decembar 2017. godine – 15. januar 2018. godine
Trg otvorenog srca predstavlja centralno mesto, na kojem će se 45 dana održavati brojni vrhunski dečiji, muzički programi, kao i humanitarne akcije:
Prodaja tradicionalnih proizvoda u ukrašenim drvenim kućicama;
Vikend dečji programi (dečji horovi, di-džejevi);
Večernji muzički programi, Evergrin muzika;
Humanitarne kampanje „Grad otvorenog srca”.

2. decembar 2017. godine (18.00)
Trg republike: Svečano otvaranje „Beogradske zime” uz gala muzički program, Dundu lutke

1. decembar 2017. godine (17.00) – 30. decembar 2017. godine
Plato ispred opštine Zvezdara
Program „Trg bajki”

1. decembar 2017. godine – 8. januar 2018. godine
Plato ispred TC „Rajićeva“: promocija novog gradskog platoa
Promovisanje novog gradskog platoa, kulturnim programima i prodajom novogodišnjih artikala.

15. decembar 2017. godine – 24. decembar 2017. godine
Beogradski sajam: program „Future park“
Future park – Novi koncept, koji će objediniti muzičke, pozorišne, kao i edukativne sadržaje namenjene deci i omladini. Pored živog programa, u okviru parka biće smeštene dečje igraonice i kreativne radionice za decu svih uzrasta, kao i najnovije „adventure“ platforme opremljene najnovijim tehonologijama.

15. decembar 2017. godine
Beogradski sajam: Svečano otvaranje programa „Future park“
Otvaranje jedinstvenog edukativnog i kulturnog programa za decu i mlade.

15. decembar 2017. godine – 31. januar 2018. godine
SRC Tašmajdan: program Klizalište Taš
Najveće klizalište u Beogradu, koje će uz bogat prateći program oživeti duh Beograda 60-tih, 70-tih i 80-tih.

21. decembar 2017. godine – 22. decembar 2017. godine
Kalemegdanska tvrđava: Novogodišnji dečiji festival
U dva dana biće održana četiri koncerta, planirani su nastup dečijih horova uz novogodišnje pesme i prigodan dečiji program

21. decembar 2017. godine – 31. januar 2018. godine
Trg Nikole Pašića: program Klizalište Trg Nikole Pašića
Već tradicionalno klizalište, koje postaje jedno od prepoznatljivih mesta na kojima su sugrađanima i gostima grada pored klizanja obezbeđeni i dodatni kulturni i zabavni programi: Nastup benda Stereo deficit – Arctic Monkeys Tribute, Joe Cocker Real Tribute benda, Amy’s House – Tribute band to Amy Winehouse, RHCP Real Tribute benda, semafor žurka, žurke u belom, muzika ’90-ih i 2000-ih, kreativne radionice, božićni maskenbal, hokejaški turniri, besplatna školica klizanja.
Ove godine na klizalištu će biti realizovana i revije naše renomirane kreatorke Suzane Perić.

21. decembar 2017. godine u 17.00
Trg Nikole Pašića: Svečano otvaranje Klizališta Trg Nikole Pašića
Svečano otvaranje klizališta uz bogat prateći program. Revija na ledu Suzane Perić i vatromet.

24. decembar 2017. godine
Ustanova kulture „Vuk Stefanović Karadžić“ – „Bal za penzionere“
Bogat program prvenstveno namenjen starijim sugrađanima, koji uključuje nastupe kabarea „Dobra stara vremena“, nastup Umetničkog društva penzionera „Jeleče“ folklorne programe i druge sadržaje.

25. decembar 2017. godine – 29. decembar 2017. godine
Dom omladine Beograda, Kosančićev venac: Program Padaju zvezde, ispunjavaju snove, trk na ulicu, Deda Mraz zove – autorski program Udruženja Edu-Land
Zabavno-edukativni program Padaju zvezde, ispunjavaju snove, trk na ulicu, Deda Mraz zove – promocija rekonstruisanog platoa ispred Doma omladine uz programe za decu, mlade i starije sugrađane – maskenbal, radionice, izrada ukrasa za jelku, takmičenje za najlepši crtež i brojne muzičke programe.

25. decembar 2017. godine u 18.00
Kosančićev venac – otvaranje programa Padaju zvezde, ispunjavaju snove, trk na ulicu, Deda Mraz zove.

25. decembar 2017. godine – 29. decembar 2017. godine
Trg republike: Koncertni program „Muzički dani”
Četvorodnevni muzički program na Trgu republike namenjen ljubiteljima gradskog zvuka – rokenrola, bluza, rege, hip-hop, pop, kao i etno muzike.
Nastupaju:
The Bangcocks, Texas Flood, Kanda Kodža i Nebojša, Đorđe Miljenović, Iskaz, Bvana i neznani ludaci, THC la Familia, Prti BG, Uroš Milovanović, Kristijan Molnar, Danijel Čehranov, Ilija Đoković, Bojana Vunturišević, Gitarinet Duo, Ana Stanić, IrieFM.

29. decembar 2017. godine
Sava promenada: Koncertni program
Muzički program – dva velika koncerta: nastup grupa Ortodox celts i Ničim izazvan, kao vid promocije novog gradskog šetališta.

30. i 31. decembar 2017. godine
Plato ispred Narodne skupštine Srbije: GRADSKI DOČEK NOVE 2018. GODINE

30. decembar 2017. godine
Nastup grupe Van Gogh i izvođača Željka Samardžića sa pratećim bendom, Zana

31. decembar 2017. godine
Nastup grupe Riblja čorba i izvođača Ace Lukasa sa pratećim bendom, Balkanika

31. decembar 2017. godine
Velika sala i hol Sava centra: PROSLAVA NOVE 2018. GODINE – „OTMENO”
Program za ljubitelje klasične muzike i džeza, sačinjen od vrhunskih orkestara i istaknutih virtuoza. U Velikoj sali i holu Sava centra, građani Beograda i posetioci, moći će besplatno da uživaju u izvođenju kompozicija muzičkih velikana.

1. januar 2018. godine
Svetogorska ulica: program „ULICA OTVORENOG SRCA“
Humanitarni program, koji, od prethodne godine okuplja veliki broj gradskih opština sa zajedničkom idejom da se brojnim akcijama i poduvatima građani uključe u prikupljanje sredstava za najugroženije. Humanitarne programe prate i brojni kulturni programi na više punktova. Novitet su džinovske svetleće DUNDU lutke, koje su posebna atrakcija za sugrađane i turiste.

4-28. januar 2018. godine
Božićno seoce kod Hrama” – muzičko-dramski umetnički program sa učešćem dečjih horova, đaka beogradskih i drugih škola, koji će tematski ispuniti svaki kalendarski dan posebno namenjen odrećenom prazniku – Badnji dan, Božić, Božićna česnica, Krsne slave, Sveti Sava.

10-11. januar 2018. godine
Kalemegdanska tvrđava – Gornji grad: program Streličarski vikend
Streličarski vikend sa takmičenjima i propratnim besplatnim programima, uz besplatni ulaz u objekte Beogradske tvrđave za sve posetioce.

14. januar 2018. godine
UK „Vuk Stefanović Karadžić“ – program „Proslava pravoslavne Nove godine“
Raznovrsni prigodni program za decu povodom proslave pravoslavne Nove godine.

18. januar 2018. godine
Kula Nebojša: Viteško plivanje za časni krst
Viteško plivanje za Bogojavljenski krst u organizaciji Kraljevskog reda vitezova održaće se treću godinu zaredom kod Kule Nebojša na Beogradskoj tvrđavi, gde će biti priređen i viteško-sportski i umetnički program.Belgrade Winter 2017/18. will be held under the slogan „My Winter – My Winter“. It is envisaged to last from December 1, 2017 to January 31, 2018.

The Belgrade Winter is open on the plateau in front of the UK „Vuk Karadzic“, winter family program „Trg bajki“, which we already wrote on ONE LINK.

Here’s the entire program …

Belgrade Winter: My Winter – My Winter
Permanent events
An open heart market
Fairy tale market
• Rajiceva – promotion of the new city plateau
Future Park
Skating rink Tash
Skating rink Trg Nikole Pašića
Christmas village at the Temple of St. Sava

Central weekly events
• Opening of „Belgrade Winters“ – open heart market
• Opening of the „Fairy Tale“ program
• Program „Streličarski cikend“
• Opening of the program „Future park“
• Program „New Year’s Children’s Festival“
• Opening of the Rugs at the Nikola Pasic Square
• Program „Falling Stars, Filling Dreams, Riding on the Street, Santa Claus Calling“
• Concert program „Music Days“ on the Republic Square (rock’n’roll, blues, reggae, hip-hop, pop …)
• The program „Balance for pensioners“
• Concert program on the Sava promenade
• New Year’s Eve party on the plateau in front of the National Assembly / concert program /
• Program „New Year – Convenient“
• Program „Open Heart Street“
• Breaking Garbage, Christmas Day, Christmas, school glory of St. Sava
• New Year’s celebration program of the New Year, UK „Vuk Stefanovic Karadzic“
• Knightly swimming for the Holy Cross

Trg republike: program Trg otvorenog srca
December 1, 2017 – January 15, 2018
The open heart market is a central place, where for many days there will be numerous top-quality children’s programs, musical programs, as well as humanitarian actions:
Sale of traditional products in decorated wooden houses;
Weekend children’s programs (children’s choirs, DJs);
Evening music programs, Evergrin music;
Humanitarian Campaign „Open Heart City“.

December 2, 2017 (18.00)
Trg republike: Opening of „Belgrade Winters“ with a gala music program, Dundu doll

December 1, 2017 (17.00) – December 30, 2017
Plato in front of the municipality of Zvezdara
The program „Fairy Tale“

December 1, 2017 – January 8, 2018
Plato in front of TC „Rajiceva“: promotion of the new city plateau
Promoting the new city plateau, cultural programs and the sale of New Year’s items.

December 15, 2017 – December 24, 2017
Belgrade Fair: Future Park Program
Future park – A new concept that will combine music, theater, and educational content for children and youth. In addition to the live program, parks will include children’s playgrounds and creative workshops for children of all ages, as well as the latest „adventure“ platforms equipped with the latest technology.

December 15, 2017
Belgrade Fair: Opening of „Future Park“ program
Opening of a unique educational and cultural program for children and young people.

December 15, 2017 – January 31, 2018
SRC Tašmajdan: program Skating Tash
The biggest rink in Belgrade, which will, with a rich accompanying program, revive the spirit of Belgrade in the 60’s, 70’s and 80’s.

December 21, 2017 – December 22, 2017
Kalemegdan Fortress: New Year’s Children’s Festival
In two days four concerts will be held, the performance of children’s choirs with new year’s songs and a suitable children’s program

December 21, 2017 – January 31, 2018
Trg Nikole Pašića: program Skijalište Trg Nikole Pašića
The traditional ice rink, which becomes one of the most recognizable places on which fellow citizens and guests of the city are in addition to skating, are provided with additional cultural and entertainment programs: The appearance of the band Stereo deficit – Arctic Monkeys Tribute, Joe Cocker Real Tribute band, Amy’s House – Tribute band to Amy Winehouse , RHCP Real Tribute band, party party, parties in white, music of the ’90s and 2000s, creative workshops, Christmas maskenbal, hockey tournaments, free skating school.
This year, at the ice rink, our renowned creator, Suzana Perić, will also be exhibited.

December 21, 2017 at 17.00
Trg Nikole Pašića: Opening of the Skijaliste Square Nikole Pasica
Opening of the ice rink with a rich accompanying program. Suzana Perić and fireworks show on the ice.

December 24, 2017
Cultural Center „Vuk Stefanović Karadžić“ – „Bal for pensioners“
A rich program primarily intended for older fellow citizens, including the performances of the cabaret „Good old times“, the performance of the Art Society of Pensioners „Jeleče“ folklore programs and other contents.

December 25, 2017 – December 29, 2017
Dom omladine Beograda, Kosančićev venac: Program Falling stars, fulfilling dreams, racing on the street, Santa Claus called – the author’s program of the Edu-Land Association
Fun-educational program Falling stars, filling dreams, racing on the street, Santa Claus called – promotion of the reconstructed plateau in front of the Youth Center with programs for children, young and elderly citizens – maskenbal, workshops, decorating for the tree, competition for the most beautiful drawing and numerous music programs.

December 25, 2017 at 18.00
Kosančićev ven


JOŠ DOGAĐAJA SAMO ZA TEBE

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.