Betonski spavači – projekcija 23 – 24.11.2017. Startit Community Bar

DOGAĐAJ JE ZAVRŠEN
Betonski spavači – projekcija 23 – 24.11.2017. Startit Community Bar
Miroslava Antića 2, Novi Sad
23.Nov.2017 - 24.Nov.2017
Novi SadSrbija

Nakon nedavne premijerne novosadske projekcije na Festivalu kulture prostora, usled velikog interesovanja ponovo prikazujemo nagrađivani dokumentarni serijal BETONSKI SPAVAČI, priču iz 4 dela o napuštenim i ruševnim turističkim objektima u Hrvatskoj i njihovog značaju za istoriju jugoslovenske modernističke arhitekture.
Projekcije su organizovane u saradnji Startit Centra i Društva arhitekata Novog Sada (DaNS).

Satnica:

ČETVRTAK 23.11.2017.

20:00 – Epizoda 1: Socijalizam susreće kapitalizam

„Epizoda se bavi hotelskim kompleksom Haludovo na otoku Krku, danas gotovo mitskim mjestom oko kojeg se raspreda tisuću priča. Od burne povijesti kada je Haludovo bilo kockarska meka, mjesto susreta svjetskih diktatora i političara, američkih vikend-kockara, jugoslavenske estrade i običnih građana, do danas kada je tek nostalgična uspomena na nekadašnji susret hedonizma i egalitarizma. Od slavnih dana do privatizacije i propasti, a sve se to odigralo se u samo četrdesetak godina.“

21:00 – Epizoda 2: Kratki susreti uz Jadransku cestu

„U ovoj epizodi putujemo Jadranskom magistralom, prometnicom koja je korjenito promijenila život uz obalu i postala dio kolektivnog sjećanja za brojne turiste. Zaustavljamo se u motelima, mjestima kratkog boravka, među kojima se posebno ističu oni arhitekta Ivana Vitića. Njegova elegantna i moderna arhitektura danas je na razne način prepuštena propadanju.“

PETAK 24. 11.2017.

20:00 – Epizoda 3: Tajanstveni objekt u borovoj šumi

„Istražujemo mogućnosti revitalizacije tajanstvene zgrade neobične ljepote u malom mjestu Krvavica pokraj Makarske. Zgradu koja nije ucrtana u urbanističke planove i katastre izgradila je bivša JNA za potrebe liječenja djece s plućnim bolestima. Na inicijativu arhitekata trajno je zaštićena kao kulturno dobro što je izazvalo negodovanje lokalnih vlasti. Danas stoji zapuštena i opljačkana, a Državni ured za upravljanje državnom imovinom još nije odlučio o sudbini ovako vrijedne građevine.“

21:00 – Epizoda 4: Megastrukture

„Bavimo se fenomenom masovnog turizma i megastrukturama, kućama-gradovima koje su često mogle udomiti više gostiju od broja žitelja povijesnih naselja u kojima su nastale. Iz načina na koji su ti hoteli golemog kapaciteta bili osmišljeni možemo učiti o idejama modernizma, planskom razvoju Jadranske obale i načinima na koje se može postići ravnoteža između ekonomskog rasta i očuvanja zatečenih vrijednosti, između masovnog turizma i života lokalnog stanovništva.“

/

Reditelj: Saša Ban
Scenaristi: Nevenka Sablić, Saša Ban, Maroje Mrduljaš
Snimatelj: Hrvoje Franjić
Montažer: Vanja Siruček
Producentkinje: Dana Budisavljević i Miljenka Čogelja
Produkcija: Hulahop za HRT
Urednik: Robert Zuber

https://www.facebook.com/BetonskiSpavaci/After the recent premier Novi Sad screenings at the Festival of Culture of Space, due to great interest we again showcased the award-winning documentary series CONCRET SLEEPERS, a story from the 4th part about deserted and ruinous tourist objects in Croatia and their importance for the history of Yugoslav modernist architecture.
Projections were organized in cooperation with Startit Center and the Association of Architects of Novi Sad (DaNS).

Schedule:

THURSDAY 23.11.2017.

08 pm – Episode 1: Socialism meets capitalism

„The episode deals with the hotel complex Haludovo on the island of Krk, today almost the mythical place around which a thousand stories are dispersed. From the turbulent history when Haludovo was a gambling place, a meeting place for world dictators and politicians, American cottage gamblers, Yugoslav estates and ordinary citizens, to this day, when it is just a nostalgic memory of the former encounter between hedonism and egalitarianism, from celebrated days to privatization and collapse, all of which took place in only forty years. “

09 pm – Episode 2: Short Meetings along the Adriatic Road

„In this episode, we travel to the Adriatic Highway, a road that has fundamentally changed the life of the coastline and has become a part of the collective memory for many tourists.“ We stop at motels, short stays, among which the architect Ivan Vitić is especially distinguished, his elegant and modern architecture today is in many ways left to decline. “

FRIDAY 24 11.2017.

08 pm – Episode 3: A mysterious object in the pine forest

„We are exploring the possibility of revitalizing the mysterious building of unusual beauty in the small town of Krvavica near Makarska.“ A building that was not drawn into urban plans and cadastres was built by the former JNA for the treatment of children with pulmonary diseases, and at the initiative of the architect is permanently protected as a cultural asset, Today, it stands abandoned and looted, and the State Office of State Property Management has not yet decided on the fate of such a valuable building. “

09 pm – Episode 4: Megastructures

„We are dealing with the phenomenon of mass tourism and megastructures, houses-cities that could often accommodate more guests than the number of inhabitants of the historical settlements in which they were created. From the way in which these hotels of vast capacity were designed, we can learn about the ideas of modernism, the planned development of the Adriatic coast and the ways in which a balance can be achieved between economic growth and the preservation of existing values, between mass tourism and the lives of the local population. “

Director: Sasha Ban
Scenarists: Nevenka Sablić, Saša Ban, Maroje Mrduljaš
Cinematographer: Hrvoje Franjić
Editor: Vanja Siruček
Producers: Dana Budisavljević and Miljenko Čogelj
Production: Hulahop for HRT
Editor: Robert Zuber

https://www.facebook.com/BetonskiSpavaci/


JOŠ DOGAĐAJA SAMO ZA TEBE

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.