Darko Horvatić / klarinet 21.11.2017. Istorijski muzej Srbije

DOGAĐAJ JE ZAVRŠEN
Darko Horvatić / klarinet  21.11.2017. Istorijski muzej Srbije
Trg Nikole Pašića 11, Beograd
21.Nov.2017
BeogradSrbija

Darko Horvatić / clarinet 21.11. Historical Museum of Serbia, Utorak at 19h/ 20h

Kulturno društvo LADA i Istorijski muzej Srbije u saradnji sa Centrom za Razvoj Ideja Vas pozivaju na koncert klarinetiste Darka Horvatića (Novi Sad / Grac), klavirska podrška je pijanistkinja Nataša Srdić Jahn, a koncert će se održati 21. 11. u 19h u Istorijskom muzeju Srbije.

Na programu će biti dela iz repertoara klasične i savremene muzike napisane za klarinet kompozitora: Robert Schumann, Claude Debussy, C.M.von Weber, Edison Denisow i Luciano Berio.

Ulaz je slobodan!
____________________________________________________
Darko Horvatić je rođen 1989. godine u Novom Sadu. Osnovne i master studije završio je na Akademiji umetnosti Novi Sad u klasi prof. mr Nikole Srdića. Dalje školovanje nastavlja u Gracu na Univerzitetu za muziku i primenjenu umetnost, gde završava master studije klarineta, klasa prof. Wolfgang Klinser, kao i master studije kamerne muzike za drvene duvačke instrumente, klasa prof. Markus Schön.

Usavršavao se na majstorskim kursevima eminentnih profesora kao što su: Wenzel Fuchs, Sabine Meyer, Reiner Wehle, Béla Kovács, Zsolt Szatmári, Karel Dohnal, Igor Františák, Jorge Montilla, Sylvie Hue, Alois Brandhofer, Dario Zingales, Nicholas Cox i mnogi drugi.

Pored mnogobrojnih solističkih i kamernih koncerata sa različitim ansamblima u Srbiji i širom Evrope, nastupao je i kao solista sa Filharmonijom „Hradec Kralove“ u Češkoj. Delovao je i na polju savremene muzike u okviru festivala „Kyiev Comtemporary Music Days“ (Kijev) „Styriearte festival“ (Grac), kao i na letnjoj radionici savremene muzike u Novom Sadu, u saradnji sa „Hochschule für Musik Hanns Eisler“, Berlin.

Sa duvačkim sekstetom „KUGether“ ostvario je brojne nastupe u Gracu i snimao za Austrijsku nacionalnu radio-televiziju „ORF“. Takođe, baveći se izvođaštvom na istorijskim instrumentima, ostvario je i CD izdanje „Harmoniemusik“ u Austriji.

Bivši je pitomac Humanitarnog fonda “Privrednik” u Novom Sadu, stipendista Udruženja počasnih prijatelja Univerziteta za muziku i primenjenu umetnost u Gracu, kao i stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije „Dositeja“.
– – –
Nataša Srdić Jahn je rođena 1981.godine u Beogradu. Završila je osnovnu i srednju muzičku školu „Isidor Bajić“ u Novom Sadu, u klasama prof. Lidije Gvozdanović i prof. Milene Apić. Započete studije u klasi Prof. Doriana Leljaka a potom i Prof. Rite Kinke na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu nastavlja i završava u klasi Frank-Immo Zichnera na Hochschule für Musik „Franz Liszt“ u Weimaru. Godine 2009. je uspešno, sa najvišom ocenom, završila i postdiplomske studije kamerne muzike u Weimaru, u klasama Prof. Ulrich Beetza i Birgit Erichson (ABEEG Trio), i Prof. Larisse Kondratjewe, a nakon toga i studije klavirske pedagogije, takođe sa najvišom ocenom i posebnim pohvalama u okviru iste institucije. U toku školovanja bila je polaznik majstorskih kurseva kod eminentnih profesora poput Arbo Valdme, Rite Kinke, Nevene Popović, Kristofera Hogvuda, Natalije Arzumanove, Avedisa Kojumdjiana i drugih.

Snimala je za RTV Novi Sad, a u Nemačkoj je sa Ensemble Marges, ansamblom za savremenu muziku, ostvarila i nekoliko CD izdanja.

Od 2009. godine zaposlena je na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu , kao viši stručni saradnik – korepetitor.Darko Horvatić / clarinet 21.11. Historical Museum of Serbia, Tursday at 07 pm/ 08 pm

The LADA Cultural Society and the Serbian History Museum in cooperation with the Idea Development Center invite you to the concert of the clarinetist Darko Horvatić (Novi Sad / Grac), pianist support is pianist Nataša Srdić Jahn, and the concert will be held on 21-11 at 19h in the Museum of History Serbia.

The program will be part of the repertoire of classical and contemporary music written for composer clarinets: Robert Schumann, Claude Debussy, C. Weber, Edison Denisow and Luciano Berio.

The entrance is free!
____________________________________________________
Darko Horvatić was born in 1989 in Novi Sad. He completed his basic and master studies at the Academy of Art of Novi Sad in the class of prof. Mr. Nikola Srdić. Further education continues in Grac at the University of Music and Applied Art, where he completes the master’s degree in clarinet, class prof. Wolfgang Klinser, as well as master studies of chamber music for wooden duva instruments, class prof. Markus Schön.

He graduated from the master courses of eminent professors such as: Wenzel Fuchs, Sabine Meyer, Reiner Wehle, Béla Kovács, Zsolt Szatmári, Karel Dohnal, Igor Františák, Jorge Montilla, Sylvie Hue, Alois Brandhofer, Dario Zingales, Nicholas Cox and many others.

In addition to numerous solo and chamber concerts with different ensembles in Serbia and throughout Europe, he also performed as a soloist with the Hradec Kralove Philharmonic in Czech Republic. Delovao also participated in the field of contemporary music within the festival „Kyiev Comtemporary Music Days“ (Kiev) „Styriearte festival“ (Grac), as well as at the contemporary workshop of contemporary music in Novi Sad, in cooperation with „Hochschule für Musik Hanns Eisler“ .

He played numerous performances in Grac and recorded for the Austrian National Radio-Television „ORF“ with the two-seater „KUGether“. Also, having performed on the performance of historical instruments, he also achieved the CD edition of „Harmoniemusik“ in Austria.

Former Ambassador of the Humanitarian Fund „Privrednik“ in Novi Sad, a scholar of the Association of Honorary Friends of the University of Music and applied art in Grace, as well as the scholarships of the Fund for Young Talent of the Republic of Serbia „Dositeja“.
– – –
Nataša Srdić Jahn was born in 1981 in Belgrade. He completed the elementary and secondary music school „Isidor Bajić“ in Novi Sad, in the classes of prof. Lidija Gvozdanović and prof. Milene Apić. Beginning studies in the class of Prof. Doriana Leljaka and then Prof. Rite Kinke at the Academy of Art in Novi Sad continues and finishes in the class of Frank-Immo Zichner at the Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar. In 2009 he successfully completed the postgraduate studies of chamber music in Weimar, in the classes of Prof. Ulrich Beetza and Birgit Erichson (ABEEG Trio), and Prof. Larisse Kondratjewe, followed by piano pedagogy studies, also with the highest rating and special praise within the same institution. During her studies she was a trainee of master courses with eminent professors such as Arbo Valdme, Rite Kinke, Nevena Popovic, Kristofer Hogwud, Natalie Arzuman, Avedis Kojumdjian and others.

He has recorded for RTV Novi Sad and in Germany he has made several CD releases with Ensemble Marges, the ensemble for contemporary music.

Since 2009 she has been employed at the Academy of Arts in Novi Sad, as a Senior Associate – a Corepetitor.


JOŠ DOGAĐAJA SAMO ZA TEBE

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.