Filmovi umetnika – artRESOLUTION 12.04.2019.KC BEOGRAD

DOGAĐAJ JE ZAVRŠEN
Filmovi umetnika – artRESOLUTION 12.04.2019.KC BEOGRAD
Kneza Mihaila 6, Belgrade, Serbia
01.Jan.1970
12:00BeogradSrbija
Dvorana Kulturnog centra Beograda
Kolarčeva 6

Filmovi umetnika – artRESOLUTION –
razgovori, video i filmske projekcije

Petak,12. april od 12.00 do 22.00
Ulaz slobodan

Posle decenije učešća u razvijanju projekta Međunarodni film umetnika / Artists Film International, koji je pokrenula galerija Vajtčapel iz Londona sa značajnijim muzejima i galerijama u svetu u oblasti produkcije filmova i videa čiji su autori umetnici, galerija Podroom KCB, koja u fokusu svog programa ima pokretne slike, u saradnji sa Kinetik Kolektivom organizuje jednodnevni program u Dvorani Kulturnog centra Beograda. Program se sastoji od video i filmskih projekcija i razgovora različitih formata na temu sagledavanja filma umetnika, njegovih pozicija u svetu kinematografije i savremene umetnosti kao i stvaranju video arhiva i radu sa njima uz osvrt na video produkciju u regionu.
Ustanovljen 2008. godine u Londonu, Artists’ Film International obuhvata 18 partnerskih institucija, predstavljajući recentne radove u oblasti pokretnih slika – filma, videa i animacije na različitim lokacijama.Tako će u sali bioskopa Dvorane Kulturnog centra Beograda biti prikazani filmovi umetnika koji su odabrani da učestvuju u poslednjem izdanju projekta, a čija tema je „pitanje roda“, zatim selekcija video radova umetnika koji žive i rade u Iranu i izbor iz video arhiva Centra za savremenu umetnost iz Ljubljane.
Kratki razgovori će biti posvećeni temama odnosa, pozicija i dometa koje film umetnika ima u kinematografiji i savremenoj umetnosti, a u njima će uz primere različitih praksi u domenu pokretnih slika učestvovati kustosi iz institucija, nezavisni kustosi, umetnici i filmski kritičari.Takodje, jedna od tema razgovora biće stvaranje video arhiva, rad sa njima i osvrt na istoriju video produkcije u regionu.
U foajeu će na nekoliko punktova biti prikazana celokupna selekcija filmova Artists Film International, izbor video radova iz Kolekcije Oktobarski salon autora koji su na predlog Kulturnog centra Beograda učestvovali u pomenutom projektu prethodnih godina, izbor eksperimatalnih video radova koje je napravio Kinetik kolektiv i selekcija radova iz DIVA postaje u Centra za savremenu umetnost iz Ljubljane.
Poseban deo programa i prostora foajea biće posvećen najmlađim posetiocima, za koje će biti priređen program animiranih filmova odabran delimično i iz Kolekcije Oktobarski salon.
artRESOLUTION je širi okvir u kome se nastoji na sagledavanju različitih aspekata pokretne slike, kao i platforma za proširenje pojma istorije i prakse savremene umetničke produkcije u ovoj oblasti. Unutar medijskih formata, stepen vidljivosti detalja u analognoj i digitalnoj slici tzv.rezolucija, konkretna je opsesija epohe zasićene masovnom upotrebom i brzim razvojem nove tehnologije, dok artRESOLUTION poziva na promišljanje posledica i uticaja razvoja tehnologije na umetničku praksu.
Autorke programa: Zorana Đaković Minniti, koordiinatorka programa galerije Podroom i Milica Lapčević, novinarka i umetnica (Artteror/Kinetik Kolektiv)
Saradnici: Vladimir Šojat, Vladimir Bjeličić i Katarina Konstandinović
Realizaciju programa podržali su Grad Beograd-Sekretarijat za kulturu, Filmski centar Srbije i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Projekcije – bioskop Dvorane Kulturnog centra Beograda

12.00 –Artists’ Film International 12 izdanje
The Ambasador’s Wife,(2017), Theresa Traore Dahlberg (Švedska), 20min
Aversion to Activity/ Eight of March, Marko Tirnanić (Srbija), 5 min
Deserto (2016), Jacopo Milani (Italija), 6min
The Interview (2017), Evelyn Taocheng Wang (Kina), 11min
Eastleigh Crossing (2009), Muwamgi Hutter (Kenija/Nemačka), 8min
The words I do not have yet, (2017), Phoebe Boswell (Velika Britanija/Kenija), 11min

15.00 – „Konteksti ženske solidarnosti“-
Projekcija filma Jūrmala, (2010-2016), Laura Horelli, Nina Lassila, Agnese Luse, Angela Melitopoulos, Eléonore de Montesquiou, Tanja Ostojić, Meggie Schneider, Isabell Spengler, Gitte Villesen – 10 min
I razgovor sa Tanjom Ostojić, umetnicom vodi Milica Lapčević, novinarka i umetnica

16.30 – Filmovi umetnika iz Irana
Challenges of Imagination (2017), Rambod Vala & Ramyar Vala, 17min
Nice & Easy (2018), Samira Eskandarfar, 4 min
Naharkhoran (Nooning) (2017), Mehrdad Afsari, 10 min
Disposable (2015), Sanaz Sohrabi, 7 min
Flatland (2017), Alireza Keymanesh & Amir Pousti, 14 min
The Ones Who Loved me are gone! (2017), Parisa Ghaderi, 1 min
Similar (2018), Medhi Shiri, 14 min

18.00 – Y, (2012), Dionis Escorsa, 101 min – (samostalna izložba Dionisa Escorse u galeriji Podroom u toku)

20.00 –Artists’ Film International 12 izdanje
The Ambasador’s Wife,(2017), Theresa Traore Dahlberg (Švedska), 20min
Aversion to Activity/ Eight of March, Marko Tirnanić (Srbija), 5 min
Deserto (2016), Jacopo Milani (Italija), 6min
The Interview (2017), Evelyn Taocheng Wang (Kina), 11min
Eastleigh Crossing (2009), Muwamgi Hutter (Kenija/Nemačka), 8min
The words I do not have yet, (2017), Phoebe Boswell (Velika Britanija/Kenija), 11min

Razgovori – foaje bioskopa Dvorane Kulturnog centra Beograda

13.00 – „Različite perspektive u sagledavanju filmova umetnika“, (na engelskom)
Emily Butler, kustoskinja projekta Artists Film International iz galerije Vajtčapel (snimak), Ines Grosso, kustoskinja u Muzeju MAAT u Lisabonu, Arto Ushan, nezavisni kustos, umetnik i osnivač festivala amaterskog filma WIPE u Berlinu, Vladimir Nikolić, umetnik i docent na odseku novih medija na fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, Peter Cerovšek, reditelj, producent, filmski kritičar, direktor Festivala kratkog filma FeKK i saradnik Postaje DIVA u okviru SCCA Ljubljana, Zohreh Daldadeh, nezavisna kustoskinja iz Teherana
Moderiraju: Boško Prostran (Doplgenger), umetnik i Zorana Đaković Minniti, koordinatorka programa galerije Podroom, KCB

18.00 – „Video arhive: značaj i načini prezentacije“ –
Barbara Borčić, kritičarka, kuratorka, voditeljka arhiva Postaja DIVA u okviru Centra za savremenu umetnost SCCA Ljubljana, moderator: Vladimir Šojat, FTV montažer

19.00 – „Novi doprinos istraživanju video arhiva “
Aleksandra Sekulić, urednica programa CZKD i teoretičarka umetnosti i medija, moderator: Vladimir Bjeličić, istoričar umetnosti

20.00 – Prezentacija knjige Artteror
Stevan Vuković, teoretičar umetnosti, Vladimir Bjeličić, kustos izložbe Artteror, Milica Lapčević i Vladimir Šojat (Artteror)

Prateći program projekcija u foajeu bioskopa

Izbor filmova umetnika 12. izdanja Artsists’ Film International na temu pitanje roda / Izbor video radova iz Kolekcije Oktobarski salon (Milica Tomić, Igor Bošljak, Vladimir Nikolić, Tanja Ostojić) / Izbor video radova iz koleckije Postaje DIVA SCCA Ljubljana Video Discipline – Dreams (Miha Vipotnik, Marijan Osole-Max, Neven Korda, Marko A. Kovačić,Sašo Podgoršek, Zemira Alajbegović & Neven Korda, Ema Kugler, Andrej Lupinc) / Izbor eksperimentalnih filmova u selekciji Kinetik kolektiva
…….

Friday, April 12th 2019
The Cultural Centre Movie Theatre, Kolarčeva Street 6
Cultural Centre of Belgrade in coopeartion with Kinetik Kolektiv

Program in the Movie Theater of the Cultural Centre of Belgrade – projections

12.00 –Artists’ Film International vol.12 –
The Ambasador’s Wife,(2017), Theresa Traore Dahlberg (Sweden), 20 min
Aversion to Activity/ Eight of March (2019), Marko Tirnanić (Serbia), 5 min
Deserto (2016), Jacopo Milani (Italia), 6 min
The Interview (2917), Evelyn Taocheng Wang (China), 11 min
Eastleigh Crossing (2009), Muwamgi Hutter (Kenya/Germany), 8 min
The words I do not have yet, (2017), Phoebe Boswell (Velika Britanija/Kenija), 11min

15.00 – „Contexts of the Women Solidarity“
Projection of the film Jūrmala, (2010-2016), by Laura Horelli, Nina Lassila, Agnese Luse, Angela Melitopoulos, Eléonore de Montesquiou, Tanja Ostojić, Meggie Schneider, Isabell Spengler, Gitte Villesen – 10min
In conversation with the artist Tanja Ostojić will be Milica Lapčević, journalist and artist

16.30 – Iranian Artists’ Films
Challenges of Imagination, Rambod Vala & Ramyar Vala (2017),17min
Flatland (2017), Alireza Keymanesh & Amir Pousti, 14min
Disposable (2015), Sanaz Sohrabi, 7min
Nice & Easy (2018), Samira Eskandarfar, 4 min
The Ones Who Loved me are gone! (2017), Parisa Ghaderi, 1min
Similar (2018), Medhi Shiri, 14min
Naharkhoran (Nooning) (2017), Mehrdad Afsari,10min

18.00 – Y, (2012), Dionis Escorsa, 1h41min – (currently the exhibition in gallery Podroom you could see Dionis Escorsa solo exhibition)

20.00 –Artists’ Film International vol.12
The Ambasador’s Wife,(2017), Theresa Traore Dahlberg (Švedska), 20min
Aversion to Activity/ Eight of March, Marko Tirnanić (Srbija), 5 min
Deserto (2016), Jacopo Milani (Italija), 6min
The Interview (2017), Evelyn Taocheng Wang (Kina), 11min
Eastleigh Crossing (2009), Muwamgi Hutter (Kenija/Nemačka), 8min
The words I do not have yet, (2017), Phoebe Boswell (Velika Britanija/Kenija), 11min

Program in the cinema hall – talks, lectures, presentations

13.00 – „Different Perspectives in Approaching Artists’ Films“
Emily Butler, curator of the project Artists’Film International in the gallery Whitechapel, London (recording), Ines Grosso, curator in the Museum MAAT, Lisboa, Arto Ushan, freelance curator, artist and founder of the Festival of amateur film WIPE in Berlin, Vladimir Nikolić, artist and professor at Department of New Media at the Faculty of Fine Arts in Belgrade, Peter Cerovšek, filmmaker, producer, film critic, director of the Festival of Short Film FeKK and collaborator to the Postaja DIVA SCCA Ljubljana, Zohreh Daldadeh, freelance curator from Tehran
Moderated by Boško Prostran (Doplgenger), artist and Zorana Đaković Minniti, program coordinator of the Podroom gallery CCB

18.00 – „Video archives: means and ways of presentations“
Barbara Borčić, critic, curator, director of the archive Postaja DIVA SCCA Ljubljana, moderated by Vladimir Šojat, FTV editor

19.00 – „New contributions in approaching video archives“
Aleksandra Sekulić, program manager in CZKD and theoretician of art and media and Vladimir Bjeličić, art historian

20.00 – Presentation of the book Artteror
Stevan Vuković, theoretician of art, Vladimir Bjeličić, curator of the exhibition Artteror in gallery Podroom in 2016, Milica Lapčević and Vladimir Šojat (Artteror)

Projections in the cinema hall:
12th edition of the Artsists’ Film International gethered on the theme: gender / Selection of the video works from the Collection October Salon / Selection of the video works from the Postaje DIVA SCCA Ljubljana Video Discipline -/ Dreams (Miha Vipotnik, Marijan Osole-Max, Neven Korda, Marko A. Kovačić,Sašo Podgoršek, Zemira Alajbegović & Neven Korda, Ema Kugler, Andrej Lupinc) / Selection of the experimental films by Kinetik Kolektiv

A special part of the program and the space of the cinema hall will be dedicated to the ones who will come with the children with the program of animated films partly from the October Salon Collection and space for reading and drawing.

More about whole program at www.kcb.org.rs

Supported by City of Belgrade-Secretary of Culture, Film Center Serbia and Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia


JOŠ DOGAĐAJA SAMO ZA TEBE

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.