Ranko Ajdinović: Iza granica 30.11. – 05.12.2017. Galerija Siva

DOGAĐAJ JE ZAVRŠEN
Ranko Ajdinović: Iza granica 30.11. – 05.12.2017. Galerija Siva
Luigija Pierottia 11, Zagreb
30.Nov.2017 - 05.Dec.2017
HrvatskaZagreb

Instalacija Ranka Ajdinovića: Iza granica uz live act Tkiva, predstaviti će se u četvrtak 30. studenog od 19.00 u galeriji Siva, Pierottijeva 11. Postav će biti otvoren do utorka 4.prosinca, od 17.00-20.00 sati.
Iza granica projekt je karlovačkog umjetnika Ranka Ajdinovića predstavljen prije dvije godine u okviru programa udruge KA-MATRIX Nova kultura _ Hibridni grad u Karlovcu. Instalacijom umjetnik propituje interakciju malih ljudi u javnom prostoru na način da građani mogu na različite načine sudjelovati u samom djelu: ostavljajući ili pišući poruke, dodirajući rad, fotografirajući i objavljivati fotografije na društvenim mrežama. Instalacija tako omogućuje publici interakciju i poziva da se samostalno uključi u promišljanje umjetničkog rada. Autor ovim radom odlazi iz polja materijalnog/linearnog u sferično razmišljanje i poimanje. Što se nalazi iza granica svjesnog, razuma, iza granica života ili prostora koji nas okružuje, što je bitak i izvor svega moći će se propitati kroz direktno sudjelovanje u djelu. Instalacija otvara novi, autonomni mikro prostor koji se nalazi unutar “stvarnog svijeta” čiji je istovremeno i dio, ali i zasebna cjelina u koju se može povući u kontemplaciju.

Nakon premijernog postavljanja 2015. godine instalacija je poslužila kao dio scenografije suvremene plesne predstave Hibridna galerija: izgubljeno – nađeno! a ovo je prvo izlaganje van Karlovca. Postavljanje instalacije popratit će ambient/noise/industrial projekt Tkivo iza kog se krije nova nada domaćeg mračnjarenja Luka Selman. Projekt je inspiriran zvukom Prurient, Pharmakon, Croatian Amor i sličnih izvođača.
Uz autora, Ranka Ajdinovića, produkciju projekta Izagranica potpisuje KMTRX tim.

Ranko Ajdinović zainteresiranost prema likovnoj umjetnosti i kreativnom stvaralaštvu prepoznaje još u ranom djetinjstvu. Umjetničku karijeru započinje 2008. Način na koji se izražava je multimedijalan. Uglavnom radi u svom studiju u Karlovcu, iza sebe ima deset samostalnih i dvadesetak skupnih izložbi. Neki od njegovih radova nalaze se kod poznatih kolekcionara kao što je Zbirka Krajačić u Hrvatskoj, De De Bridgewater dvostuka osvajačica Grammy-a, te u mnogim privatnim kolekcijama u Parizu, New Yorku, Veroni, Kreti, Kaliforniji, Washingtonu, Amsterdamu, Havajima.
Završio je Art house College of Visual Arts u Ljubljani.
Dosada je izlagao:
Words dance publishing 2017, Pennsylvania, USA
Magazin Living, 2016
Street art Karneval (grupna izložba), 2015, Pula, Duga Resa, Zagreb
Grupna Izložba, Galerija Siva, Zagreb, 2015
Instalacija u otvorenom javnom prostoru “Iza Granica“, 2015, Karlovac
Samostalna izložba 2015 Poslovni centar Zavrtnica, Zagreb
Samostalna izložba, 2014, Umag
Kunstbunker art festival, Duga Resa, 2013
Instalacija “Sve je unutra”, Nepokoreni grad art festival, Karlovac, 2013
Izložba “Ciklus svjetlosti”, 2013, Knjižnica Voltino, Zagreb
Izložba “Ciklus svjetlosti”, prosinac 2012., Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić, Karlovac
Izložba, kolovoz 2012., Knjižara RiBook, Rijeka
Instalacija ” Čovjek svjetionik “, srpanj 2012., Šetalište dr. Franje Tuđmana, Karlovac
Izložba “Promjene”, travanj 2012., Galerija Studentskog centra, Karlovac

Linkovi:
http://www.ranko-ajdinovic.com/
https://www.facebook.com/rankoajdinovicart/
https://www.instagram.com/ranko_ajdinovic_artist/?hl=hr

Galerija Siva program je Autonomnog kulturnog centra Attack, financijski je podržana od strane Ministarstva kulture republike Hrvatske, Grada Zagreba – Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i sport, Zaklade Kultura nova i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.The installation of Ranko Ajdinović: Behind the Border with the live act Tissue , will be presented on Thursday, November 30, 19.00 in the gallery of Gray, Pierotti’s 11th. The set will be open until Tuesday 4th of July, from 17:00 to 20:00.
Behind the border, the project of Ranko Ajdinović Karlovac artist was presented two years ago within the program of the KA-MATRIX New Culture – Hybrid City of Karlovac. By installing an artist, he interferes with the interaction of small people in the public space by allowing citizens to participate in different ways in different ways: leaving or writing messages, touching work, photographing and publishing photos on social networks. The installation thus allows the audience to interact and invites themselves to engage in reflection on artwork. The author with this work leaves the material / linear field in spherical thinking and perception. What lies behind the boundaries of consciousness, reason, beyond the boundaries of life or the space around us, what is the essence and the source of everything can be questioned through direct participation in the work. The installation opens a new, autonomous micro space within the „real world“, which is at the same time a part, but also a separate entity that can be drawn into contemplation.

After the first installment in 2015, the installation was part of the scene of contemporary dance performance Hybrid Gallery: Lost – Found! and this is the first exhibition outside of Karlovac. Installation of the installation will accompany the ambient / noise / industrial project of the tissue behind which lies the new hopes of domestic darkening by Luka Selman. The project is inspired by Prurient, Pharmakon, Croatian Amor and similar performers.
Along with the author, Ranko Ajdinovic, Izagranica’s production is signed by the KMTRX team.

Ranko Ajdinović recognizes his interest in art and creative creation even in early childhood. His artistic career begins in 2008. The way he expresses himself is multimedial. He mainly works in his studies in Karlovac, behind him has ten independent and twenty group exhibitions. Some of his works include collectors such as Zbirka Krajačić in Croatia, De De Bridgewater twice Grammy winner, and many private collections in Paris, New York, Verona, Crete, California, Washington, Amsterdam, Hawaii.
He graduated from Art House College of Visual Arts in Ljubljana.
So far it has been said:
Words dance publishing 2017, Pennsylvania, USA
Magazin Living, 2016
Street art Carnival (group exhibition), 2015, Pula, Duga Resa, Zagreb
Group Exhibit, Gallery of Gray, Zagreb, 2015
Installation in open public space „Behind the Border“, 2015, Karlovac
Independent Exhibition 2015 Business Center of Zavrtnica, Zagreb
Independent exhibition, 2014, Umag
Kunstbunker art festival, Duga Resa, 2013
Installation „Everything Is Inside“, Unemployed City Art Festival, Karlovac, 2013
Exhibition of „Light Cycle“, 2013, Voltino Library, Zagreb
Exhibition „Light Cycle“, December 2012, City Library Ivan Goran Kovačić, Karlovac
Exhibition, August 2012, RiBook Bookstore, Rijeka
Installation „Lighthouse Man“, July 2012, Šetalište dr. Franje Tuđmana, Karlovac
Exhibition „Changes“, April 2012, Student Center Gallery, Karlovac

Related Links:

Naslovnica


https://www.facebook.com/rankoajdinovicart/
https://www.instagram.com/ranko_ajdinovic_artist/?hl=hr

The Gray Gallery of the Autonomous Cultural Center of the Attack is financially supported by the Ministry of Culture of the Republic of Croatia, the City of Zagreb – the City Office for Culture, Education and Sports, the Foundation for Culture of the New and the National Foundation for Civil Society Development.


JOŠ DOGAĐAJA SAMO ZA TEBE

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.