Loading...

BELEF 22.06 – 15.07.2018

DOGAĐAJ JE ZAVRŠEN
Beograd, Srbija
22.Jun.2018 - 15.Jul.2018
BeogradSrbija

BELEF 2018 – program

Uvertira 27. BELEF-a
Sreda, 20. jun (20.00) – Bašta SKC-a
Koncert Dečijeg hora Kolibri

Svečano otvaranje 27. BELEF-a
Petak, 22. jun (20.00) – Kombank dvorana
International Prodigy Orchestra And Choir (Kina)
Koncert otvaranja, vođen umetničkim direktorom BELEF-a Aleksandrom Ilićem i glavnim dirigentom IPOC-a Džin Fu, prikazaće interdisciplinarnost kroz ples, teatar i orkestarsku muziku. Program orkestra naglašava svoj izrazito međunarodni karakter što je u skladu sa ugledom BELEF-a kao međunarodnog festivala. Repertoar koji će izvesti IPOC orkestar obuhvata: “Fantaziju na srpske teme”, ruskog kompozitora Nikolaja Rimskog Korsakova; “Narodne pesme Somerseta”, engleskog kompozitora Ralfa Vogana Vilijamsa; “Fanfare za običnog čoveka”, američkog kompozitora Arona Koplanda; “Ples naroda Jao”, kineskih kompozitora Liju Tiješana i Mao Juana kao i “Farandolu”, iz svite “Larlesen”, francuskog kompozitora Žorža Bizea.
BELEF, simbol beogradskog letnjeg umetničkog raja, prikazaće takođe međunarodne renomirane pevače poput srpske primadone Jasmine Trumbetaš Petrović, prvakinje opere Narodnog pozorišta u Beogradu, ali i pevače koji su takođe ranije sarađivali sa orkestrom IPOC Vanže Žang, Džongtao Li i Mariju Jelić.
Osim solo i duetskih numera sa orkestrom, ceremonija svečanog otvaranja će biti zaokružena zajedničkim nastupom pevača, plesača i orkestra okupljenih oko srpske tradicionalne numere “Tamo daleko” i “Libiamo” iz opere“La Traviata”, italijanskog klompozitora Đuzepea Verdija.

Subota, 23. jun (11.00) – Bašta SKC-a
Plesni teatar Velenje, Slovenija: Pipi Duga Čarapa
Posle predstave, najmlađi posetioci mogu da učestvuju u kreativnim radionicama. Radionice su postavljene tako, da deca analiziraju događaj i oživljavaju ga kroz kreativno stvaranje.
Pogodno za decu stariju od pet godina.
Predstava traje 35 minuta.

Subota, 23. jun (11.00) – Bašta SKC-a
M. Borda, R. Koten, P. Menije: „Vivisekcija kredenca“, koprodukcija SACD/Festival u Avinjonu – Pozorište Bastilja, Francuska
Performans je nastao u okviru programa „Sujets à vif“, pošto su SACD (Udruženje dramskih autora Francuske) i Festival u Avinjonu predložili Pjeru Menijeu i Rafaelu Kotenu da izvedu zajednički komad. Temeljeći se na idejama susreta i inventivnosti, program „Sujets à Vifs“ poziva dva umetnika, koji se bave različitim umetničkim praksama i međusobno se ne poznaju, da postave komad u trajanju od 30 minuta koji će biti predstavljen na Festivalu u Avinjonu. Izvorni naslov na francuskom jeziku, Buffet à vif, inspirisan je naslovom samog programa „Sujets à vif“, u okviru kojeg je performans i nastao, te kao takav ne može biti doslovno preveden…

Ponedeljak, 25. jun (21.00) – Bašta SKC-a
Pozorišna predstava: Brak u stvari ljubav
Režija: V. Savić; uloge: Kristina i Vladan Savić

Utorak, 26. jun (21.00) – Bašta SKC-a
Merak i salsa
Koncert Jovana Maljokovića i Balkan i salsa orkestra

Sreda, 27. jun (21.00) – Bašta SKC-a
Plesno-dramska predstava: Ples vila
Režija: J. Gašić

Četvrtak, 28. jun (21.00) – Bašta SKC-a
Pozorišna predstava: Istočni anđeo
Režija: D. Ilić; uloge: Ljiljana Stjepanović, Ljiljana Lašić, Stevan Piale

Petak, 29. jun (19.00) – SKC
Izložba „Moji svetovi“ Jelene Milošević Jovanović

Petak, 29. jun (20.00) – Svečana sala Skupštine grada Beograda
Koncert Trija V. Klenkovski, K. Stanković i V. Domazetović

Subota, 30. jun (11.00) – Bašta SKC-a
Glumačko-baletska predstava za decu: Planeta tajni
Režija: S. Vratonjić Krstić

Subota, 30. jun (21.00) – Bašta SKC-a
Koncert: Neverne bebe

Nedelja, 1. jul (21.00) Sala SKC-a
Plesni performans: Čudesne godine
Dagmar Dahauer, Austrija

Ponedeljak, 2. jul (20.00) – Svečana sala Skupštine grada Beograda
Koncert Mine Ristić i Isidore Dramićanin

Utorak, 3. jul (20.00) – Svečana sala Skupštine grada Beograda
Koncert BC Brass kvinteta „Opera Bras“

Sreda, 4. jul (21.00) – Bašta SKC-a
Koncert: Ortodox Celts

Četvrtak, 5. jul (21.00) – Bašta SKC-a
Pozorišna predstava: Kabare Beograd
Uloge: Rade Marjanović, Jelena Jovičić, Dragutin Dimitrijević, Uroš Ranković

Petak, 6. jul (19.00) – SKC
Izložba Tijane Đoković

Subota, 7. jul (21.00) – Bašta SKC-a
Vizuelni spektakl „Silver“ – Silver Dance Company, Izrael

Nedelja, 8. jul (20.00) – Atrijum Narodnog muzeja
Koncert Kristine Ašković i Petra Markovića

Sreda, 11. jul (21.00) – Bašta SKC-a
Koncert Dina Baumana (SAD)

Četvrtak, 12. jul (21.00) – Bašta SKC-a
Pozorišna predstava: Čorba od kanarinca
Režija: S. Koprivica; uloge: Mina Lazarević i Ljubomir Bandović

Petak, 13. jul (21.00) – Bašta SKC-a
Koncert Lene Kovačević

Subota, 14. jul (21.00) – Bašta SKC-a
Koncert Tout Moreau
Pesme Žane Moro.

Svečano zatvaranje 27. BELEF-a
Nedelja, 15. jul (20.00) – Kolarac
Koncert Romana Simovića i ansambla „Gudači Svetog Đorđa“

Za sve informacije i programe možete se informisati na 011 3236-530 ili pisati mail na info@cebef.rs.BELEF 2018 – program
Overture 27. BELEF
Wednesday, June 20th (20.00) – SKC Garden
Concert of the Children’s Choir Kolibri

Opening of 27. BELEF
Friday, June 22 (20.00) – Kombank Hall
International Prodigy Orchestra And Choir (China)
The opening opening, led by BELEF Artistic Director Aleksandar Ilic and IPOC chief conductor Gin Fu, will show interdisciplinarity through dance, theater and orchestral music. The program of the orchestra emphasizes its distinctly international character which is in line with the reputation of BELEF as an international festival. The repertoire to perform the IPOC Orchestra includes: „Fantasy on Serbian themes“, Russian composer Nikolai Rimsky Korsakov; „Somerset Folk Songs“, English composer Ralph Vogan Williams; „Fanfare for an ordinary man“, American composer Aaron Copland; „Dance of the People of Jao“, Chinese composers Liu Tishan and Mao Juan as well as „Farandolu“, from the „Larlesen“, French composer Georges Bize.
BELEF, symbol of the Belgrade summer artistic paradise, will also feature internationally renowned singers such as the Serbian primadone Jasmine Trumbetas Petrovic, the opera champion of the National Theater in Belgrade, as well as singers who had also previously collaborated with the IPOC Orchestra Vanze Zhang, Zhongtao Li and Maria Jelic.
In addition to solo and duet with the orchestra, the ceremonial opening ceremony will be rounded off by a concert by the singer, dancer and orchestra gathered around the Serbian traditional song „There Far“ and „Libiamo“ from the opera „La Traviata“, the Italian chamber musician Giuseppe Verdi.

Saturday, June 23 (11.00) – SKC Garden
Dance Theater Velenje, Slovenia: Pipes Long Socks
After the show, the youngest visitors can take part in creative workshops. The workshops are set up so that children analyze the event and revive it through creative creation.
Suitable for children over five years of age.
The show lasts 35 minutes.

Saturday, June 23 (11.00) – SKC Garden
M. Borda, R. Koten, P. Menije: „Vivisekcija kredenca“, co-production SACD / Festival in Avignon – Theater of Bastille, France
The performance was created within the Sujets à vif program, as the SACD (French Association of Drama Authors) and the Festival in Avignon proposed to Pierre Menion and Raphael Koten to perform a joint piece. Based on the ideas of encounter and inventiveness, the program „Sujets à Vifs“ invites two artists, who deal with different art practices and are not familiar with each other, to set up a 30-minute piece to be featured at the Avignon Festival. The original title in French, Buffet à vif, is inspired by the title of the „Sujets à vif“ program, within which the performance was created, and as such can not be literally translated …

Monday, June 25 (21.00) – SKC Garden
Theater play: Marriage is actually love
Director: V. Savić; Cast: Kristina and Vladan Savić

Tuesday, June 26 (21.00) – SKC Garden
Merak and salsa
Concert by Jovan Maljokovic and Balkan and Salsa Orchestra

Wednesday, June 27 (21.00) – SKC Garden
Dance and drama: Dance Fairy
Directed by: J. Gašić

Thursday, June 28 (21.00) – SKC Garden
Theater play: Eastern Angel
Directed by: D. Ilić; role: Ljiljana Stjepanović, Ljiljana Lašić, Stevan Piale

Friday, June 29 (19.00) – SKC
Exhibition „My Worlds“ Jelena Milošević Jovanović

Friday, June 29 (20.00) – Festive Hall of the Belgrade City Assembly
Koncert Trije V. Klenkovski, K. Stankovic and V. Domazetovic

Saturday, June 30 (11.00) – SKC Garden
A play-ballet performance for children: Planet Secrets
Directed by: S. Vratonjic Krstic

Saturday, June 30 (21.00) – SKC Garden
Concert: Neverne bebe

Sunday, July 1 (21.00) SKC Hall
Dance performance: Wonderful years
Dagmar Dahauer, Austria

Monday, July 2 (20.00) – Festive Hall of the Belgrade City Assembly
Concert Mine Ristic and Isidora Dramicanin

Tuesday, July 3 (20.00) – Festive Hall of the Belgrade City Assembly
Concert BC Brass Quintet „Opera Bras“

Wednesday, July 4 (21.00) – SKC Garden
Concert: Ortodox Celts

Thursday, July 5 (21.00) – SKC Garden
Theater play: Kabare Belgrade
Cast: Rade Marjanovic, Jelena Jovicic, Dragutin Dimitrijevic, Uros Rankovic

Friday, July 6 (19.00) – SKC
Exhibition by Tijana Đoković

Saturday, July 7 (21.00) – SKC Garden
Visual spectacle „Silver“ – Silver Dance Company, Israel

Sunday, July 8 (20.00) – Atrium of the National Museum
Concert of Kristina Askovic and Petar Markovic

Wednesday, July 11 (21.00) – SKC Garden
Concert by Dino Baumano (USA)

Thursday, July 12 (21.00) – SKC Garden
Theater play: Canary Cannabis
Directed by: S. Koprivica; role: Mina Lazarević and Ljubomir Bandović

Friday, July 13 (21.00) – SKC Garden
Concert Lena Kovačević

Saturday, July 14 (21.00) – SKC Garden
Concert Tout Moreau
Songs of Jean Moore.

27th BELEF Closing Ceremony
Sunday, July 15 (20.00) – Kolarac
Concert by Romano Simović and the ensemble „The Streets of Saint George“

For all information and programs you can get information on 011 3236-530 or write mail to info@cebef.rs.


JOŠ DOGAĐAJA SAMO ZA TEBE

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Napredna pretraga