Visoke TATRE 05 – 09.01.2018. Serbian Outdoor club

DOGAĐAJ JE ZAVRŠEN
Visoke TATRE 05 – 09.01.2018. Serbian Outdoor club
Ustanicka 125 c, Beograd
05.Jan.2018 - 09.Jan.2018
BeogradSrbija
Visoke TATRE – moć prirodnih lepota, eruptivne snage, u punom izražaju
Tatre su planinski venac na granici Slovačke i Poljske i predstavljaju najviši deo Karpata. Najveći deo i najviši vrhovi ovog venca nalaze se u Slovačkoj među kojima je i najviši, Gerlahov vrh (Gerlachovský štít) sa svojih 2.655 m nadmorske visine. Dolina reke Vah deli Tatre na Visoke i Niske. Inače, sa preko 24 vrha viših od 2.500 m nadmorske visine , one su jedini alpski predeo u celom Karpatskom masivu, dugom, 1200 km.
Kada se ima želja da se takav jedan prostor doživi, nameće se složena dilema – odakle početi i kako ih najbolje predstaviti? Zbog svega navedenog biće to deo granitne raskoši koja počiva na teritoriji Slovačke. Kriterijumi za dalje sužavanje izbora bili su: ambijentalna lepota, geografski smisao i istorijski značaj. Shodno tome, izvesno su to sami po sebi: Krivan, Bistra Lavka i Koprovski štit, jer su idealno raspoređeni na trasama između glavnih rečnih dolina: Beli Vah, Belanski, Furkotski i Hincov potok. Krivan je nacionalni simbol, dok su ostala tri vrha tek povod da se prođu izuzetno lepe i popularne trase sa više ledničkih jezera.

Pogledajte ceo program na strani: http://serbianoutdoor.com/dogadjaj/visoke-tatre/

Akciju realizuju: Gordana Atanasijević i Neša Carević
065 377 14 74, gordana@serbianoutdoor.com

High TATRE – the power of natural beauty, eruptive power, in full expression

Tatra Mountains are a mountain wreath on the border of Slovakia and Poland and represent the highest part of the Carpathians. The largest part and the highest peaks of this crown are in Slovakia, among which is the highest, Gerlachov peak (Gerlachovský štít) with its 2,655 m above sea level. The valley of the river Vah divides the Tatras into the High and Low. Otherwise, with over 24 peaks higher than 2,500 m above sea level, they are the only Alpine region in the entire Carpathian massif, long, 1200 km.
When there is a desire to experience such a space, a complex dilemma arises – where to start and how to best present them? Because of all this, it will be part of the granite luxuries that rests on the territory of Slovakia. Criteria for further narrowing of the election were: ambient beauty, geographical meaning and historical significance. Accordingly, they are in themselves: Krivan, Bistra Lavka and Koprovski shield, because they are ideally arranged on the routes between the main river valleys: Beli Vah, Belanski, Furkotski and Hincov stream. Krivan is a national symbol, while the other three peaks are just a reason to pass extremely beautiful and popular routes with several glacier lakes.

See the full program at: http://serbianoutdoor.com/dogadjaj/visoke-tatre/

The action is realized by: Gordana Atanasijevic and Nesa Carevic
065 377 14 74, gordana@serbianoutdoor.com


JOŠ DOGAĐAJA SAMO ZA TEBE

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.