Jungov koncept arhetipske senke 15.03.2024. Galerija73

EVENT IS OVER
Jungov koncept arhetipske senke 15.03.2024. Galerija73
Pozeska 83a
15.Mar.2024
18:30BeogradSrbija
Jungov koncept arhetipske senke
Karl Jung je definisao kompleks senke kao deo ličnosti u kojem su smešteni: osobine, osećanja, nagoni… koje smatramo neprihvatljivim, sramnim, nerazvijenim i opasnim. Zbog svoje negativne karakterizacije, senka je potisnuta, nesvesna i individua ne može sama proceniti kada i kako ona utiče na njeno ponašanje. Zbog toga je prorada senke veoma važan deo psihološkog rada na sebi a po Jungovom mišljenju prihvatanje potisnutih i neprihvatljivih delova ličnosti i njihova integracija u svesni deo, preduslov su psihičkog zdravlja i nesmetanog napredovanja procesa individuacije.
Senka nije homogen kompleks. Ona se sastoji od bar tri sloja koji se razlikuju po sadržaju, funkcijama i dubini potisnutosti u nesvesno. Prvi sloj je najbliži svesnom a sadržaji su direktno vezani za lično iskustvo, tj onaj deo iskustva kojeg se individua stidi i želi da ga zaboravi. Ovaj sloj se zbog toga zove personalna senka. Za razliku od nje kolektivna senka sadrži neprihvatljive karakteristike grupacije sa kojom se individua identifikuje, na primer nacije, društvene klase, profesije i slično. Najdublji sloj ovog kompleksa je arhetipska senka. Do tog nivoa naša svest ne može voljno dopreti, a Jung je jedino njega označio kao opasan i doveo ga u vezu sa pojmom zla. Drugim rečima, u svakom od nas, veoma duboko u nesvesnom, postoji potencijal za činjenje zla koji može i ne mora nikada biti aktiviran. Ali on postoji.
Šta znamo o našem skrivenom potencijalu za zlo, da li on spada u psihopatologiju ili ne, da li i kako možemo prevenirati uticaj dubokih slojeva nesvesnog na naše ponašanje i ponašanje drugih… o tome će biti reči u ovom razgovoru.
Predavac:Gordana Belić
master klinički psiholog i
magistar vajarstva na FLU (trenutno na doktorskim studijama istog fakulteta)

MORE EVENTS JUST FOR YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.