Trebinje-Nova godina 30.12. 2017- 02.01.2018 WIN Travel

DOGAĐAJ JE ZAVRŠEN
Trebinje-Nova godina 30.12. 2017- 02.01.2018 WIN Travel
Borivoja Gojkovica 1a
30.Dec.2017 - 02.Jan.2018
NišSrbija

Nova godina 2018—30.12.2017.-02.01.2018. WIN Travel


Cena aranzmana —-139 €
Dan 1
Beograd – Višegrad – Trebinje
Sastanak grupe u 5.30h kod parkiga na Novom Beogradu (blok 42). Polazak iz Beograda u 6h. Vožnja prema Višegradu, preko Čačka, Mokre Gore, Užica .
Dolazak u Višegrad oko podneva.
Kulturno istorijska šetnja gradom. Obilazak Andrićgrada koji je nastao kao ideja Emira Kusturice o kamenom srednjovjekovnom gradu inspirisanog delima i likovima nobelovca Ive Andrića.
Poseta čuvenom mostu, koji predstavlja arhitektonsko čudo tog vremena.
Nastavak puta ka Trebinju preko nacionalnog parka Sutjeska. Dolazak u Trebinje oko 19h. Smeštaj u hotel. Noćenje.
Dan 2
Trebinje – Nova godina
Doručak. Nakon doručka obilazak Trebinja. Stari grad (Kastel) poseta zanatskim radionicama, Osman pašina i Careva džamija iz 18 veka. U popodnevnim časovima polazak na fakultativni poludnevni izlet (5€). Poseta Hercegovačkoj Gračanici odakle se pruža bajkovit pogled na čitav grad i Arslanagića most,koji je 1574. izgradio Mehmed paša Sokolović. Nastavak puta u manastir Tvrdoš. Obilazak Manastira i vinskih podruma. Poseta rodnoj kuci sv. Vasilija Ostroškog. Nakon obilaska povratak u hotel.
Uveče, DOČEK NOVE GODINE uz svečanu novogodišnju večeru sa muzikom “uživo” u hotelu Leotar. Noćenje.
Dan 3
Trebinje – Dubrovnik – Trebinje
Doručak. U ranim popodnevnim satima polazak na poludnevni fakultativni izlet u Dubrovnik(10€), Obilazak grada: Franjevački manastir sa najstarijom apotekom u Evropi, Dominikanski manastir sa Ticijanovom slikom Marije Magdalene, palata Sponza – bivša carinarnica, knežev dvor, Orlandov stub, pravoslavna crkva, ulice Stradun i Prijeko, gradske zidine sa kulama među kojima je najlepša Minčeta. Slobodno vreme.
Povratak u hotel u Trebinje. Noćenje.
Dan 4
Trebinje – Mostar – Sarajevo – Beograd
Doručak. Napuštanje hotela u 8h. Put do Mostara u trajanju od oko 1h. Kulturno istorijska šetnja gradom na Neretvi. Stari grad sa svojim uskim kaldrmisanim ulicama – remek delo islamske arhitekture: Stari most, Kriva ćuprija, Begova džamija su najpoznatiji spomenici grada. Nakon obilaska, slobodno vreme.
U ranim popodnevnim satima nastavak puta za Sarajevo.
Razgledanje grada. Večna vatra, Saraj, Baščaršija, Vjećnica, Inat kuća, Latinska ćuprija, Razgledanje Bezistana – prekrivena pijaca u kojoj se nekada prodavala skupocena svila iz Burse. Obilazak Gazi Husref begove džamije iz XVI veka Polazak za Beograd oko 18.30h. Vožnja preko Loznice i Šapca. Očekivani dolazak u Beograd oko ponoći. Kraj aranžmana.
DOPLATA ZA POLAZAK IZ NISA (MINIMUM 15 PUTNIKA) ——-2.000,00 din
New Year 2018 — 30.12.2017.-02.01.2018. WIN Travel

http://wintravel.rs/
The price of the arrangement —- 139 €
Day 1
Belgrade – Višegrad – Trebinje
Meeting of the group at 5.30 am at the park in Novi Beograd (block 42). Departure from Belgrade at 6h. Drive to Višegrad, through Čačka, Mokra Gora, Uzice.
Coming to Visegrad around noon.
Cultural historical walk through the city. A tour of Andrićgrad that originated as the idea of ​​Emir Kusturica about a stone medieval town inspired by the works and figures of the nobleman Ivo Andrić.
Visit to the famous bridge, which represents the architectural wonder of the time.
Continue to Trebinje via Sutjeska National Park. Arrival in Trebinje around 19h. Accommodation in the hotel. Overnight.
Day 2
Trebinje – New Year
The breakfast. After breakfast tour Trebinje. The Old Town (Kastel) is a visit to craft workshops, Osman Pasha’s and the 18th-century Careva mosque. In the afternoon, departure to an optional half-day excursion (5 €). A visit to Hercegovacka Gračanica from where a fairy-tale view of the whole city and the Arslanagić bridge, which was built in 1574 by Mehmed paša Sokolović. Continue to the Tvrdoš Monastery. Tour of the Monastery and wine cellars. Visit to the birthplace of St. Vasily Ostroski. After going back to the hotel.
In the evening, THE NEW YEAR’S EVE with a festive New Year’s Eve dinner with live music at the Leotar Hotel. Overnight.
Day 3
Trebinje – Dubrovnik – Trebinje
The breakfast. In the early afternoon departure to a half-day optional excursion to Dubrovnik (10 €), City Tour: Franciscan Monastery with the oldest pharmacy in Europe, Dominican Monastery with Titsian’s image of Mary Magdalene, Sponza Palace – former Customs House, Rector’s Palace, Orlando Pillar, Orthodox Church, streets Stradun and Prijeko, city walls with towers, among which the most beautiful Minchet. Leisure.
Return to the hotel in Trebinje. Overnight.
Day 4
Trebinje – Mostar – Sarajevo – Belgrade
The breakfast. Leaving the hotel at 8h. Road to Mostar for about 1 h. A cultural historical walk through the city of Neretva. The Old Town with its narrow cobblestone streets – a masterpiece of Islamic architecture: Old Bridge, Kriva Cuprija, Begova Mosque are the most famous monuments of the city. After the tour, free time.
In the early afternoon, we continue the road to Sarajevo.
Sightseeing. Eternal Fire, Saraj, Baščaršija, Vještica, Inat house, Latin Cuprija, Sightseeing Bezistana – a covered market where once used to sell expensive silk from Burse. Tour of the Gazi Husref Bey Mosque from the 16th century Departure to Belgrade at 18.30h. Driving through Loznica and Sabac. Expected arrival in Belgrade at midnight. End of arrangement.
SUPPLEMENTS FOR TRAVEL FROM NIS (MINIMUM 15 PASSENGERS) ——- 2.000,00 din


JOŠ DOGAĐAJA SAMO ZA TEBE

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.