“Jezičke intervencije i jezička izvođenja” Borjan Grujić 01.02 – 01.03.2024.

EVENT IS OVER
“Jezičke intervencije i jezička izvođenja” Borjan Grujić 01.02 – 01.03.2024.
Ulica Maršala Burjozova 7
01.Feb.2024 - 01.Mar.2024
00:00BeogradSrbija
“Jezičke intervencije i jezička izvođenja”
Borjan Grujić
01.02 – 01.03.2024.
Otvaranje izložbe: četvrtak, 1. februar, 19h
Borjan koristi minimalna umetnička sredstva i intervencije sa namerom da usmerava pažnju na dublje i alternativne aspekte sagledavanja društvenih relacija. On „misli“ crtežom i predlaže teme obeležene egzistencijalnom nelagodom a nelagode razrešava tako što remeti automatizam i slepilo ustaljene percepcije sa ciljem da se stvari vide i shvate ponovo.
Njegovi crteži predstavljaju serije grafičkih poigravanja sa tekstom tj. intervencija u jezik kojim se koristimo kao i vibrantne krokije prizora koji nas okružuju i u okviru kojih se odvija svakodnevica.
Iz slika okruženja, kao i iz jezika, može se iščitavati odraz dominantnih ideologija koje obuhvataju i usmeravaju lično i intimno a njihov neosvešćeni uticaj je potenijalni izvor nelagode pojedinca i upravo je ta košuljica iliti ’svlak’ ideologije umetniku u fokusu.
Borjan spada u umetnike „hodače“ koji prolaze kroz prizore i utiske i ide u susret ljudima sa kojima rado komentariše svoje radove i razgovara o asocijacijama koje oni pokreću.
U spontanim susretima i interakcijama crteže takođe nudi na prodaju čime van, i paralelno sa zvaničnim tržišnim sistemima nalazi svoje neposredovano mesto u društvu i balansira ekonomsku i funkcionalnu poziciju kao umetnik koji je deo zajednice kojoj daje, od koje i sa kojom živi.
„Ono aludirano, sugerisano u radovima B. Grujića indicirano je žvrljotinana. Interpolirane u tekstualne intervencije, one sugerišu slepe mrlje, nečitljivi tekst, ono što iz perspektive dominantnog ideološkog govora nužno ostaje skriveno, prekriveno gore navedenim očiglednostima i samorazumljivostima. To su neotuđeni rad, rad koji se ne meri razmenskom vrednošću (cenom), brojem ili kvantitetom, rad koji nije raspodeljen na posao i hobi (radno i slobodno vreme), rad koji nije u funkciji destrukcije, naposletku, rad u kome ostvarivanje potencijala stvaralačkog subjekta prestavlja glavni smisao.“ Darko Drašković
U toku trajanja izložbe biće organizovano vođenje i razgovor u kom će uz Borjana učestvovati i Vanja Stojanović – psihoanalitičar u formaciji (član Međunarodnog psihoanalitičkog pokreta Lakan Balkan, Instituta za psihoanalizu novih simptoma) i Darko Drašković – filozof. Vanja i Darko su i autori pratećih tekstova kojima iz svojih profesionalnih pozicija doprinose sveobuhvatnijem tumačenju predstavljenih umetničkih materijala i prakse.
Borjan Grujić (1986, Kikinda) završio je gimnaziju u Novom Bečeju 2005. godine, a zatim i VSLPUSS u Beogradu, smer: Dizajner grafike. Samostalno je izlagao u Radničkom muzeju Trudbenik u Beogradu, 2019. i u Ostavinskoj galeriji u Beogradu, 2022. godine. Grupne izložbe na kojima je učestvovao su: Laserski samit jeftine grafike (CZKD, Beograd, 2011. i 2013.), Bijenale mladih (Luna Park, Beograd, 2021.), Memorijal Nadežde Petrović (Galerija Nadežda Petrović, Čačak, 2022.), Frljanje jezikom (Galerija Remont, Beograd, 2023.) i Umetnički koeficijent (Paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, 2023.)

MORE EVENTS JUST FOR YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.